แนะนำเกม

Inventory Guide

Inventory Guide

การใช้งานกระเป๋าช่องเก็บของส่วนตัว

Read More
Skill Guide

Skill Guide

แนวทางการใช้งานสกิล การอัพเกรดสกิล และการติดตั้งสกิล

Read More
Equipment Guide

Equipment Guide

รายละเอียดของอุปกรณ์ที่เราเลือกใส่ให้ตัวละคร

Read More
Character status Guide

Character status Guide

รายละเอียดแสดงค่าสถานะของตัวละคร

Read More
Character information Guide

Character information Guide

รายละเอียดและข้อมูลของตัวละคร ผู้เล่นสามารถเข้าได้ที่ Menu แล้วเลือกหัวข้อ Character

Read More