แนะนำเกม

Mailbox Guide

Mailbox Guide

กล่องจดหมายส่วนตัว

Read More
Social System Guide

Social System Guide

รายละเอียดการติดต่อและเพิ่มเพื่อนของผู้เล่นภายในเกมส์

Read More
Setting Guide

Setting Guide

รายละเอียดการตั้งค่า

Read More
Guide Book

Guide Book

ข้อมูลเกมและแนวทางเบื้องต้น เพื่อนให้ผู้เล่นสะดวกและสนุกในการเล่นเกม Rebirth M

Read More