เติมเงินผ่านช่องทาง MOL

เติมเงินผ่านช่องทาง MOL

เติมเงินผ่านช่องทาง MOL

วิธีการเติมเงินผ่านช่องทาง MOL

1.ผ่านช่องทาง Cash card (True money, AIS12Call, Razer PIN)

   

2.ผ่านช่องทาง e-Wallet (True wallet, M pay, Line pay)

   

3.ผ่านช่องทาง Mobile payment (AIS, TRUE, DTAC)

                      

 

4.ผ่านช่องทาง Internet Banking (SCB, BBL, BAY, KTB and KBANK)

             

 

 

 

 

Share: